Na podstawie pogłębionego wywiadu żywieniowego oraz analizy badań laboratoryjnych wraz z historią przebiegu chorób pacjenta rekomenduję odpowiednie rozwiązania dietetyczne:

  • zastosowanie indywidualnej diety oraz monitorowanie jej efektów 

  • rozpoznanie i eliminacja złych nawyków żywieniowych

  • edukacja w celu zrozumienie istoty schorzenia, na które cierpi pacjent

  • ukierunkowanie pacjenta w zakresie dalszej diagnostyki

  • psychodietetyka jako droga do skutecznej terapii

Uwzględniając preferencje pacjenta, możliwości finansowe, ale przede wszystkim obciążenie chorobami ustalam indywidualne rozwiązania żywieniowe. Pacjent współuczestniczy w tworzeniu swojej diety.